Mobirise

Сертификати

Продуктите, предлагани от нас са одобрени в съответствие с международните регулации:


  •     ECE/ONU 67R-01 продукти за пропан
  •     ECE/ONU 110R-00 продукти за метан
  •     ISO 15500 декларация за съответствие за метанови изпарители
  •     10R-03 Електромагнитна съвместимост на електрическите и електронни елементи
  •     EURO 5 допустими емисии